Bangkok_Bicycle_City_01

กรุงเทพฯเมืองจักรยาน ‘Bangkok Bicycle City’

Architecture, Community Services, Environment

Bangkok_Bicycle_City_01

“กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ ที่ ไซต์-สเปซิฟิค ต้องการจุดประกายความเป็นไปได้ที่จะสร้างพื้นที่ให้กับจักรยาน หนึ่งในยานพาหนะ ที่มักได้รับการมองข้ามจากสังคมไทย โครงการนี้ได้พยายามนำเสนอ การออกแบบโดยใช้ “เส้นทางจักรยาน” เป็นตัวเชื่อมการเดินทางเข้ากับระบบขนส่งมวลชนโดยรวมทั้งหมด โดยเริ่มจากการศึกษาการเดินทางในแต่ละเส้นทางในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางด้วยเรือโดยสารทางคลองหรือแม่น้ำ ทางรถไฟ รถเมล์โดยสาร แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้การใช้งานระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดเกิดการเชื่อมต่อและเกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

การที่จะสร้างกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้หันกลับมามองและร่วมมือกันสร้าง “วัฒนธรรมจักรยาน” ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบคำถามพื้นฐานสำคัญง่าย ๆ ที่คนส่วนใหญ่ต่างก็นึกถึง ทั้งความปลอดภัยและความสุขที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขับขี่จักรยาน
ทางไซต์-สเปซิฟิค ยังคงต้องการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่อยากจะเห็นกรุงเทพฯ มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ร่มรื่น เชื่อมต่อกับทุกการเดินทางได้อย่างลงตัว และอีกสิ่งสำคัญที่เป็นเสน่ห์ก็คือทางจักรยานที่เราฝันอยากให้เป็น จะต้องมีความกลมกลืนกับ ตัวละครอื่น ๆ ในเมือง ไม่ว่าจะเป็น รถเข็นขายขนมอร่อย ๆ ลูกชิ้นปิ้งหอม ๆ คุณลุงวณิพกผู้ร้องเพลงขับกล่อมให้เพื่อนร่วมทาง ฯลฯ ที่ทุกเส้นทางต่างก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม ร่วมขับเคลื่อนชีวิตภายในฉากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

What are the first things that come to mind when you hear the name ‘Bangkok’? Good street food, or the Grand Palace or may be its infamous traffic jam.
Bangkok is a city of 8.2 million people with the area of 1,568 square kilometer. It is one of the largest cities in the world, yet no one has attempt to look at Bangkok as an urban ecology. ‘Bangkok Bicycle City’ is part on an on-going research project to decode Bangkok’s DNA layer by layer.

‘Bangkok Bicycle City’ is a urban planning project examining the links between the unconnected transportation systems. This project decoded each layers of the transportation systems whether canal boats, river ferries, railways, buses, taxies and Bangkok’s unique motorcycle taxies. And layering them back to see if the bike lanes can become the connectors between all those disconnected systems.

Bangkok_Bicycle_City_02

Currently many bicycle lanes in Bangkok are painted onto the sidewalk. Eventually, the street vendors took over these lanes and cyclists are forced to cycle on the road surface.To remedy this problem, the bike path must clearly be differentiated by separating the surfaces into to levels, one for walking and one for cycling.

Bangkok_Bicycle_City_03

Bangkok_Bicycle_City_04

Bangkok_Bicycle_City_05

Rajadamnern Road is a major avenue running through the heart of Bangkok’s old district. It is used not just as one of the roads. It is used major celebrations such as the King’s birthday ceremony, but also political protests.

As one of the most beautiful street in Bangkok, it is a very popular bicycle route especially in the cool season when thousands of cyclists are out riding at night.
The bicycle lane is currently painted in the middle of the sidewalk which is full of activities, so cyclists are forced to ride on the road instead. Plus, there are a lot of pedestrians at any time which creates crossing between pedestrian traffic and bicycle traffic.

To remedy this, we have selected to create a bicycle lane within the sidewalk close to the edge. By dropping the bicycle lane 30 centimeters below the surface of the sidewalk it create a separation between the pedestrians and the bicycles. By putting the bicycle lane close to the edge, the area for activities are still maintained. A crossway has also been designed for the bus stop. This crossway is at the same level as the sidewalk, so cyclist must slow down before going over. Thus, this create safe locations for the intersection of pedestrian traffic and bicycle traffic.

​This proposal have taken part under the Cycling Visionaries Award hosted by Velo City 2013 in the Urban Design Category.
If you like this ​entry, and want to make Bangkok Bicycle City come true, please vote for us on
http://velo-city2013.com/?page_id=2337&project_id=169

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s