Bangkok_Bicycle_City_01

กรุงเทพฯเมืองจักรยาน ‘Bangkok Bicycle City’

“กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ ที่ ไซต์-สเปซิฟิค ต้องการจุดประกายความเป็นไปได้ที่จะสร้างพื้นที่ให้กับจักรยาน หนึ่งในยานพาหนะ ที่มักได้รับการมองข้ามจากสังคมไทย โครงการนี้ได้พยายามนำเสนอ การออกแบบโดยใช้ “เส้นทางจักรยาน” เป็นตัวเชื่อมการเดินทางเข้ากับระบบขนส่งมวลชนโดยรวมทั้งหมด โดยเริ่มจากการศึกษาการเดินทางในแต่ละเส้นทางในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางด้วยเรือโดยสารทางคลองหรือแม่น้ำ ทางรถไฟ รถเมล์โดยสาร แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้การใช้งานระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดเกิดการเชื่อมต่อและเกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การที่จะสร้างกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้หันกลับมามองและร่วมมือกันสร้าง “วัฒนธรรมจักรยาน” ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบคำถามพื้นฐานสำคัญง่าย ๆ ที่คนส่วนใหญ่ต่างก็นึกถึง ทั้งความปลอดภัยและความสุขที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขับขี่จักรยาน ทางไซต์-สเปซิฟิค ยังคงต้องการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่อยากจะเห็นกรุงเทพฯ มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ร่มรื่น เชื่อมต่อกับทุกการเดินทางได้อย่างลงตัว และอีกสิ่งสำคัญที่เป็นเสน่ห์ก็คือทางจักรยานที่เราฝันอยากให้เป็น จะต้องมีความกลมกลืนกับ ตัวละครอื่น ๆ ในเมือง ไม่ว่าจะเป็น

Bangkok_Bicycle_City_01

กรุงเทพฯเมืองจักรยาน ‘Bangkok Bicycle City’

“กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ ที่ ไซต์-สเปซิฟิค ต้องการจุดประกายความเป็นไปได้ที่จะสร้างพื้นที่ให้กับจักรยาน หนึ่งในยานพาหนะ ที่มักได้รับการมองข้ามจากสังคมไทย โครงการนี้ได้พยายามนำเสนอ การออกแบบโดยใช้ “เส้นทางจักรยาน” เป็นตัวเชื่อมการเดินทางเข้ากับระบบขนส่งมวลชนโดยรวมทั้งหมด โดยเริ่มจากการศึกษาการเดินทางในแต่ละเส้นทางในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางด้วยเรือโดยสารทางคลองหรือแม่น้ำ ทางรถไฟ รถเมล์โดยสาร แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้การใช้งานระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดเกิดการเชื่อมต่อและเกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การที่จะสร้างกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้หันกลับมามองและร่วมมือกันสร้าง “วัฒนธรรมจักรยาน” ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบคำถามพื้นฐานสำคัญง่าย ๆ ที่คนส่วนใหญ่ต่างก็นึกถึง ทั้งความปลอดภัยและความสุขที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขับขี่จักรยาน ทางไซต์-สเปซิฟิค ยังคงต้องการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่อยากจะเห็นกรุงเทพฯ มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ร่มรื่น เชื่อมต่อกับทุกการเดินทางได้อย่างลงตัว และอีกสิ่งสำคัญที่เป็นเสน่ห์ก็คือทางจักรยานที่เราฝันอยากให้เป็น จะต้องมีความกลมกลืนกับ ตัวละครอื่น ๆ ในเมือง ไม่ว่าจะเป็น

1

“ปันปั่น” อีกก้าวของรถถีบไทย / ไซต์-สเปซิฟิค-รีวิว:

ตามหลักฐานที่ปรากฎ “รถถีบหรือจักรยาน” ได้รับการนำเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทย ในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2420 หรือตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 หากนับถึงปัจจุบัน คนไทยได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะชนิดนี้ล่วงเวลามาแล้วกว่า 136 ปี หากมองเพียงตัวเลขของเวลา อาจกล่าวได้อย่างไม่เกินไปนักว่าคนไทยเรา น่าจะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับรถจักรยาน เป็นเหมือนพี่ เหมือนน้อง และเพื่อนเก่าแก่ มากที่สุดชนิดหนึ่งหากเทียบกับ “ยานพาหนะสมัยใหม่” ชนิดอื่น ๆ แต่ในปัจจุบัน คนไทยกับจักรยานกลับมี “ระยะห่าง” ของความเป็นเพื่อนมากกว่าที่ควรจะเป็น อาจเนื่องมาจากการพัฒนา(แบบไร้ทิศทาง) ของระบบการคมนาคมขนส่งของไทย ก่อให้เกิดปริมาณรถยนต์ที่มากขึ้นเต็มท้องถนน จนในที่สุดก็ได้บดบังและผลักไสให้ ระบบยานพาหนะแรงคนไม่ว่าจะเป็น รถสามล้อลาก รถม้า และแน่นอนรวมไปถึงจักรยานสูญสิ้นไปจากท้องถนนไทย เราจึงเหมือน “เพื่อนเก่า” ที่ต่างก็ลืมเลือนกันไปในที่สุด (ขอบคุณภาพจักรยานเก่า ๆ จาก

1

“ปันปั่น” อีกก้าวของรถถีบไทย / ไซต์-สเปซิฟิค-รีวิว:

ตามหลักฐานที่ปรากฎ “รถถีบหรือจักรยาน” ได้รับการนำเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทย ในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2420 หรือตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 หากนับถึงปัจจุบัน คนไทยได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะชนิดนี้ล่วงเวลามาแล้วกว่า 136 ปี หากมองเพียงตัวเลขของเวลา อาจกล่าวได้อย่างไม่เกินไปนักว่าคนไทยเรา น่าจะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับรถจักรยาน เป็นเหมือนพี่ เหมือนน้อง และเพื่อนเก่าแก่ มากที่สุดชนิดหนึ่งหากเทียบกับ “ยานพาหนะสมัยใหม่” ชนิดอื่น ๆ แต่ในปัจจุบัน คนไทยกับจักรยานกลับมี “ระยะห่าง” ของความเป็นเพื่อนมากกว่าที่ควรจะเป็น อาจเนื่องมาจากการพัฒนา(แบบไร้ทิศทาง) ของระบบการคมนาคมขนส่งของไทย ก่อให้เกิดปริมาณรถยนต์ที่มากขึ้นเต็มท้องถนน จนในที่สุดก็ได้บดบังและผลักไสให้ ระบบยานพาหนะแรงคนไม่ว่าจะเป็น รถสามล้อลาก รถม้า และแน่นอนรวมไปถึงจักรยานสูญสิ้นไปจากท้องถนนไทย เราจึงเหมือน “เพื่อนเก่า” ที่ต่างก็ลืมเลือนกันไปในที่สุด (ขอบคุณภาพจักรยานเก่า ๆ จาก

other-inconvenient-truth

Jonathan Foley: The other inconvenient truth

Jonathan Foley’s talk at TEDxTC gave us insight of the effect of current agriculture industry.  A skyrocketing demand for food means that agriculture has become the largest driver of climate change, biodiversity loss and environmental destruction.  Jonathan Foley shows why

other-inconvenient-truth

Jonathan Foley: The other inconvenient truth

Jonathan Foley’s talk at TEDxTC gave us insight of the effect of current agriculture industry.  A skyrocketing demand for food means that agriculture has become the largest driver of climate change, biodiversity loss and environmental destruction.  Jonathan Foley shows why

hotel

Can we plant real food instead of Farmville?

How much food can we generate if we would stop playing Farmville and go out to our backyards, balconies and roofs and starting planting actual plants? ถ้าเราเอาเวลา และพลังงาน ที่เราปลูกผักในเกมส์ Farmville แล้วใช้เวลานั้น ไปปลูกผักจริงๆ ในสนาม บนระเบียง หรือบนดาดฟ้าของบ้านเราทุกคน เราจะสามารถสร้างอาหารให้โลกนี้ได้อีกมากแค่ไหน Photo: Thai City Farm

hotel

Can we plant real food instead of Farmville?

How much food can we generate if we would stop playing Farmville and go out to our backyards, balconies and roofs and starting planting actual plants? ถ้าเราเอาเวลา และพลังงาน ที่เราปลูกผักในเกมส์ Farmville แล้วใช้เวลานั้น ไปปลูกผักจริงๆ ในสนาม บนระเบียง หรือบนดาดฟ้าของบ้านเราทุกคน เราจะสามารถสร้างอาหารให้โลกนี้ได้อีกมากแค่ไหน Photo: Thai City Farm

01

SATHUBLAE SCHOOL

We believe that architecture is not merely just a trophy of one’s success in capitalism, but one of the tools to solve social issues. Displace + Freedom Escaping from social depression, Karen people are searching for freedom and are displaced

01

SATHUBLAE SCHOOL

We believe that architecture is not merely just a trophy of one’s success in capitalism, but one of the tools to solve social issues. Displace + Freedom Escaping from social depression, Karen people are searching for freedom and are displaced

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Innocent

This is a beginning of a series of photographic journal of the people, events and communities we touch while we are working on many of our research and design projects. These children are from Pa Mok District in Angthong Province. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Innocent

This is a beginning of a series of photographic journal of the people, events and communities we touch while we are working on many of our research and design projects. These children are from Pa Mok District in Angthong Province. 

422537_10150504594572400_522832399_8989090_1016912032_n

Southern Thailand Architecture Forum

On Sunday January 29th, Site-Specific was invited to participate in Southern Thailand Architecture Forum.  Chutayaves Sinthuphan, along with Vipavee Kunavichayanont (Design for Disasters) and Ploy Yamtree (Independent Community Architect) were guest speakers at the event. The topic of our talks

422537_10150504594572400_522832399_8989090_1016912032_n

Southern Thailand Architecture Forum

On Sunday January 29th, Site-Specific was invited to participate in Southern Thailand Architecture Forum.  Chutayaves Sinthuphan, along with Vipavee Kunavichayanont (Design for Disasters) and Ploy Yamtree (Independent Community Architect) were guest speakers at the event. The topic of our talks